Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Komunalna djelatnost

  • Skupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada za čitavo područje Grada Zaboka i općine Bedekovčina
  • Otpadni papir, ambalažno staklo, Pet ambalaža, tekstil, metal (zeleni otoci), za Grad Zabok i općinu Bedekovčina
  • Glomazni otpad za Grad Zabok i Općinu Bedekovčina