Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Javni poziv

31.10.2016.

JAVNI POZIV za prikupljanje pisanih ponuda za javnu prodaju rabljenog specijalnog komunalnog vozila. PREDMET PRODAJE je rabljeno specijalno komunalno vozilo u vlasništvu Društva.

Specijalno komunalno vozilo smećar može se pogledati kod Prodavatelja u dvorištu Društva Komunalno-Zabok d.o.o., Ul. K. Š. Đalskog 31, Zabok od 31.10.-04.11.2016.g. od 9,00 do 14,00 sati. Rok za davanje ponuda traje do 07.11.2016. god. do 13:00 sati. Otvaranje ponuda biti će dana 07.11.2016. godine na adresi ponuditelja Zivtov trg 3, Zabok.

Više detalja u prilogu: Javni poziv - Prodaja vozila (PDF)

 

Mobilna reciklažna dvorišta

Grad Zabok i Komunalno - Zabok d.o.o. proširuju uslugu odvojenog sakupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

Novo specijalno vozilo za sakupljanje otpada u Zaboku

KOMUNALNO-ZABOK d.o.o je uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio malo komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada volumena 3.5 m3, za područje Grada Zaboka  i Općine Bedekovčina. 

Radi se o specijalnom komunalnom vozilu sa nadogradnjom za pražnjenje posuda  i kiperom. Vozilo je malih gabarita, te će služiti za odvoz otpada iz manje pristupačnih naselja i  ulica.